Index

Data Type OcaBaseDataType

Enum that describes all available base datatypes.

Properties

static OcaEnumItem None = 0

Undefined

static OcaEnumItem OcaBoolean = 1

Generic boolean

static OcaEnumItem OcaInt8 = 2

Generic UINT8

static OcaEnumItem OcaInt16 = 3

Generic UINT16

static OcaEnumItem OcaInt32 = 4

Generic UINT32

static OcaEnumItem OcaInt64 = 5

Generic UINT64

static OcaEnumItem OcaUint8 = 6

Generic UINT8

static OcaEnumItem OcaUint16 = 7

Generic UINT16

static OcaEnumItem OcaUint32 = 8

Generic UINT32

static OcaEnumItem OcaUint64 = 9

Generic UINT64

static OcaEnumItem OcaFloat32 = 10

Generic 32 bit float

static OcaEnumItem OcaFloat64 = 11

Generic 64 bit float

static OcaEnumItem OcaString = 12

Character count + character array (UTF8)

static OcaEnumItem OcaBitstring = 13

Bit count + bit array

static OcaEnumItem OcaBlob = 14

Byte count + byte array

static OcaEnumItem OcaBlobFixedLen = 15

Byte array

static OcaEnumItem OcaBit = 16

One bit

OCP.1 Encoding

Basic typeByte Length
OcaEnumItem1